REDKİ - RETKAN - REDKAN LAKABI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Devlet Tarafından 1970 yıllarında Kurdistanda Yapılan ''Çok Gizli'' Mühürlü İstihbarat

Aşiretler Raporu - Bekirî-Bekiran Aşireti Sayfa:252-253

Bu belgede belirtilen yerlerin ortalama nüfusu 5329 olarak verilmiş.Kırmanç dili ve Şafii Mezhebindenler.

İleri gelenleri Diyarbekir-Silvan ve Batman Bölgesinden Bekiran Aşireti Kanaat Önderlerinden İzzet Ağa Belirtilmiş.

İzzet Ağanın Belirtmesindeki nedenlerden Diyarbekır-Batman bölgesindeki Bekiranlılar ve Serhad bölgesindeki ve Rewandan dönen Bekiranlıların sürekli irtibatları olmuştur.Gidip gelmeler ve aşiret ilişkileri her daim canlı olmuştur bundan dolayıdır ki Muş Bölgesindeki Bekiranlılarda onu kanaat lideri olarak dile getirmişlerdir.

Bu belgede de Bekiran Aşiretinin Diyarbekir-Batman bölgelerinden Rewana giden ve daha sonra Redki-Redkan lakabı alan Bekiranlıların ikamet ettiği köyler ve Kabile ile sülaleler mevcuttur.Herhangi bir fark ve ayrı durum gözetilmemiştir ve belirtilmemiştir.

Köyler: 1-Aligedik 2-Bostankent 3-Artêt (serinova) 4-Keçidere 5-Karağıl 6-Şewranşeyh (adıvar)

Kabile ve Sülaleler: 1- Elesoran(Şolika Sülalesi ve Dengbêj Reso'nun Ailesidir) 2-Banokî (Rewandan dönenlerin bir kısmıdır) 3-Deboyi 4-Bekiran

5-Çekeman (Kumkan Kabilesinin koludur ve Kars ile Ağrı Şehirlerinde de yerleşiktirler) 6-Dilhiran (Ağrı ve Karstada yerleşiktirler) 7-Reyanlılar (Rewanlılar Ermenistandan dönenler) 8-Saitler (Rewandaki Seitli köyünden dönenler olabilir)

Bu köylerde yaşayan ve kabile,sülaleler ile ailelerin aynı şekilde yakın akrabaları Kars,Ardahan,Erzurum,Ağrı,Iğdır,Bayburt şehirilerindede yerleşiktirler.Bunlar kabile ve sülaleler olarak Bitlis-Mardin-Van-Bingöl-Elazığ-Şırnak-Elazığ-Şanlıurfa-Malatya-Kırşehir-Siirtteki Bekiranlıları ile bir ve aynı Bekiran aşiretindirler.

NOT : Kürt aşiret ve kabileleri lekeleme-karalama-aşağılayıcı notları yazılmıştır.

Selim TEMO - Horasan Kurtleri kitabindan Redki-Redkan lakapli Bekiranlilar

1-Bekiranlıların Horasana göç ettiklerini dedelerimiz anlatmıştı.Serhad bölgesinde ve Rewanda akrabalarımız olduklarını anlattıkları gibi...
a-) Bekiranlılar Serhadın tüm şehirlerinde yaşamaktadırlar.Araştırmada olduğu gibi ve bir çok yazı belgede mevcuttur.
b-) Bu araştırmalardaki belirtilen yerlerin bilgileri bizlerdede mevcuttu ve bu yerlerdeki Bekiranlılar diğer şehirlerdeki Bekiranlılarla malbat,sülale ve kabile olarak bir olup Bekirî aşiretini oluşturmaktadır.

 

 


KURDİSTAN24 İNTERNET SİTESİ YAZARI - ARAŞTIRMACI İBRAHİM HALİL BARAN

Modern Zil aşiretlerinden biri kabul edilen ve yakın bir zamana kadar Bekran (Muhtelif kaynaklarda: Abgar, Bagar, Bakkara, Bakran, Bekiran, Bekirî) aşiretinin parçası olarak kabul edilen Redkan’ı oluşturan kollara bakmakta fayda vardır. Bekran aşiretinin giderek güçsüzleşmesine karşın yaklaşık 200 yıldır bir yeniden teşekkül dönemi geçiren Redkan’ı oluşturan kollar benim tespitime göre yedidir: Torinî (Kosa ve Malbat), Kumikî,Silêmanî, Memkî, Çekemî, Mirdêsî ve Kateyî.

Aslında bu alt kolların her biri, Mirdêsî örneğinde görüldüğü gibi kendi başına başka bölgelerde büyük aşiretler olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat bu bölgeye küçük bir parça olarak göç ettiklerinde başka aşiretlere intisap etmek durumunda kalmışlardır. Bu saydığımız kollardan Torînî, Livili aşiretindeki bahsinde Prof. Türkdoğan’ın bahsettiği aristokrat ‘Torunlular’dır. Silêmanî meselesine de yukarıda Şeref Xan’dan değinmiştik. Xanî ve (ondan ilhamla) Gökalp, Silêvî, Silêî, Silian diyor.

Diğer bir tanıdık isim ise Kumikî’dir ki Kummuhu’nun buradaki devamıdır. (Bir doğrulama yapmak için 1970 yılında Türk Milli İstihbaratı tarafından hazırlanan ve Doğu Perinçek tarafından 1998 yılında yayımlanan Aşiretler Raporu adlı kitaba bakılabilir, bahsettiğim kol burada Kumikan şeklinde geçmektedir). Erzurum’da kaybettiğimiz bu isim, Ağrı’da artık bir aşiret altı örgütlenme olarak yaşamını sürdürüyor ve Van’ın Erciş ilçesine geçerken Muradiye’ye (Bargirî) kadar yönetici aile Torinî liderliğinde Luvî ismi ile devam ediyor.

Tarihçilerin çoğu Tigranocerta’nın Silvan olduğu konusunda hem fikirdirler. Şu işe bakın ki Silvan ismi zaten Zilan aşiretinin beyleri olan Silêmanîler’den alıyor ismini. Mervani Kürt devletinin de başkenti olan bu Silvan’da Silêvî aşireti mukim. Bugün hemen 25 km ötesinde ise modern Zilan aşiretlerinden Bekirî aşiretinin merkezi kabul edilen Bekirhan (eski ismi Kaniya Xanê) beldesi bulunuyor. Kesintisiz bir coğrafik devam demektir bu.

Arastirmaci - Yazar  Ibrahim Halil BARAN

Yazinin Tam Metni Bu Linktedir

http://www.kurdistan24.net/tr/opinion/6af3a3b1-ae16-407c-ae81-e8f588476d26


Devlet Tarafından 1970 yıllarında Kurdistanda Yapılan ''Çok Gizli'' Mühürlü İstihbarat

Aşiretler Raporu - Bekirî-Bekiran Aşireti Sayfa:260

 

Bu belge İleri gelenlerine Ali Şeref yazılmış ama ( Eşref Şemseddinov ve Eşref Paşa olarak bilinen Ali Eşref Bey, hayatının son günlerini Iğdır'da geçirmiştir.Rusya Devletinde General olan Gulî Cewer Ağanın iki oğlundan Ali Eşreften söz ettiğini düşünüyoruz)

Bulanığa bağlı Dokuzpınar ve Hoşgeldi köylerinden söz etmektedir. Bu köylerdede Diyarbekir ve Batman bölgelerinden

Ermenistan-Rewan) Erivan bölgesine göç eden Redki-Retkan lakabını sonradan alan Bekiranlılardan söz etmektedir.

(Retkan ve Bekranın 1 harflerini yalnış yazmışlar)

1930 yılına kadar Diyarbekır-Batman ve Bingöl Bekiranlılarının devlet dairelerine ve araştırmalarda aşiret ismi Bekran olarakta bir çok defa geçmiştir.

Bakur Kurdistanında Lehçeden ve bölgeden dolayı ''İ'' harfi bazen eklenmiştir ve çıkarılmıştır.

Başur Kurdistanındada Bekran-Bakran olarak geçmektedir

Rojhilat (İran) Horasan Bölgesinde Bichran-Bîceranlû olarak geçmektedir.

Rojava (Suriye) Mihacir olarak bilinenler var.

NOT : Bölgelerdeki bulunanlarda isyanlara katılmayanlar için pek fazla aşağılayıcı-karalama-lekeletici notlar düşülmemiştir.

 

 

REDKİ - RETKAN - REDKAN LAKABI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bekirî - Bekiran Aşiretinin Serhad ve Rewana gidenlerin yolda bir yiğitlik-cengaverlikten dolayı bir bölümü Redki-Retkan lakabı almışlar.
Bu akrabalarda kendilerinin kabileleri ve sülaleri vardır ve Bekirî-Bekiran aşiretinin birer neferleridir. 
Bekiran Aşiretinin 4000 yıllık tarihi içerisinde çok dağıldık ve savaş ile katliamlarda kayıplar verdik.

Şu anda Bekiranlıların hepsine ulaşıyor ve birliğimizi kuvvetlendirmek için çabalıyoruz.
Bu Bekiranlıların ve tüm toplumların faydası içindir.
Herkesi Bekiranlılar birliğine davet ediyoruz

 

REDKA - REDKAN - RETKİ
Retki, Retkani Retka,RedkΠ 
Bekiran aşiretinin - Retki, Retkan, Retka, Redki lakabinin nereden geldiği yönünde açıklama :

Bizimkiler şengaldan Amede gelmişiz ordanda cizre cizredende rewan bölgesine göç etmişler,buraya kadar bizim aşiretimizin adı Bekiran-Bekiri olarak adlandırılıyor.Rewandan Ağrı,Iğdırve Kars bölgesine göç etmişler.Göç ederken zülümkar bir birliğin askerleri bunların yollarını kesiyor diyor " ya bize 20 çadır hazırlayıp içine 20 kız koyacaksınız yada sizi burda öldürürüz" Bu Bekiran ailesi de 20 çadır hazırlayıp içine iyi savaşabilen 20 CENGAWER-GENÇ koyuyorlar.Zülümkarlar çadırlara girdiklerinde gençler hepsini öldürüyor.Sonra o CENGAWERLER-GENÇLER aşiret büyüklerine doğru koşarak me ewna REDKIRIN (biz onları tükkettik) diyerek müjdeyi veriyorlar.

O günden sonra bekirilerin o ailesine redki-retka demişler.Redki lakabi böyle oluşmuş.Ağrı-Iğdır ve Karsta ikamet eden Retkan-Retki lakapli akrabalarimizin büyüklerinin anlattıklarından yazıya dökülmüştür.

 

 

REDKİ-RETKAN KABİLESİ BEKİRAN-BEKİRİ AŞİRETİNİN KABİLESİDİR

Değerli akrabalarımız bazı akrabalarımıza yalnış ve eksik bilgi anlattıldığı ile karşılaştık. 
Bizler Bekiran Gençlik çalışması yapmanın yanında tarih araştırıyoruz ve akrabalarımız ile irtibat içindeyiz.

Redki-Retkan Rewan ve Serhad bolgesindeki bazi Bekiranlilarin lakabidir ve lakabımızıda yiğitlikten almışız.
Bende Redki lakapli Bekiranlilara mensubum Mala Tirkibilmez ailesindenim ve Rewandanda dağılmışız.

Serhadtaki dağılmış tüm Bekirilerin lakabı Redki değildir.Rewana gidip dönen bazılarının aldığı bir lakaptır.

Hem ben ispat ederim hemde ispat edecek tarihini bilen büyüklerimiz var.
Lütfen ayrıştırıcı ve asılsız bilgiler yaymalayım.
Bu bilgilere de önem vermeyelim gerçekliği olmayan şeylere kulak asmayalım.

Bekiran Gençlik Birliği
Eş Genel Başkanı
Necip ALİŞAN

1 - DENGBEJ RESO'NUN Bekirî-Bekiran aşiretinden olmadigini idiaa edenler ve Redki-Retkan lakap degil asirettir diyenlere bir ispattir.

Linki tiklayarak izleyebilirsiniz.

https://web.facebook.com/bekiranlilar/videos/1941088012608260/

 

 

2 - Bekirî-Bekiran aşireti Rewana gitmemis ve Redki lakapli olanlarin Bekirî-Bekiran aşireti ile herhangi bir alakasi yoktur diyenlere bir ispattir.

Linki tiklayarak izleyebilirsiniz.

https://web.facebook.com/bekiranlilar/videos/1831417286908667/

 

3 - Rewandan Igdira - Karsa - Kagizman -Gunde Savan ve Erzuruma dagilan Mala Resê - Şolikî -

Veteriner Muhammed Rasid YURTTAPAN anlatimi

Linki tiklayarak izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=RDZk8_mpf3c&t=24s

4- Kars Digor Zixçi köyünden Torina Malbata Kosa - Avukat İbrahim İLİMSEVER amcamızın anlatımları linki aşağıdadır

https://www.youtube.com/watch?v=5gc2QpbFjis&t=463s


 

5- Erzurum Karaçoban Gopal Mala Tirkibilmez - Edine ve Ali ATİK amcamızın anlatımlarının linki aşağıdadır

https://www.youtube.com/watch?v=o7encVZaxIA

 

6- Iğdır Bekiranlılarından Tekin SEVERLİ abimizinin videosu