İSVEÇLİ ARAŞTIRMACI 1958 KİTAPTA BEKİRANLILAR

Öster om Eufrat - i Kurdernas Land

Barbro Karabuda - Tidens Förlag, Stockholm 1960

1958 Yılında Kurdistana gelip ayrıntılı araştırama yapan İsveçli araştırmacı bazı bölgelerin yaşayan toplulukları bazı yerlerde ayrıntılı şekilde belirtmiştir ve bazı yerlerde çok eksiklik var.Batman Kozluk bölgesinde kabilelerimizi bildiğimiz ama daha önce fazla araştırmalarda rastlamadığımız kabile ve sülalerimiz dahi yazmış. Yaptığı araştırmadaki Bekiranlılar hakkında notları ekleyeceğiz ve kitabında yer verdiği bölgelerdeki haritaları bir bir sizlerle değerlendireceğiz.

 

ERCİŞ : Bekiranlılar uzun yıllar önce Diyarbekir-Batman bölgesinden Ercişe göç etmişlerdir.Burada Zilan vadisi dahil bölgenin etrafındaki köylerde yerleşiktirler. Olabilecek saldırı ve gerçekleşecek isyanlar için aşiretler kendi arasında bir çatı ismi oluşturmuştur o da o bölgede ADEMAN dır. Bekirî-Bekiran aşiretide bu ADEMAN aşiretler birliğini oluşturan aşiretlerden biridir.

 

 

 

 

MUŞ : Bu bölgede haritada yer verilenler Bekiranlıların Elmanî-Elmana kabilesidir ki Elmalı olarak belirtmişler.Elmanî kabilemizin Muşta çok kalabalık bir nufüs yoğunlu olmaktadır.Yaklaşık 25 köyde yaşamaktadırlar ve Diyarbekir ile Batman Bölgesinden Muşa göç etmişler.

Ziyaret : Bu bölgedeki Bekiranlılar hem merkezde hemde köylerinde yerleşiktirler.Bir bölümü 1550 yıllarında Diyarbekır ve Batman bölgesinden Ermenistan-Rewan (Erivan) bölgesinden gidip 1850 ile 1930 yılları arasında dönen Bekiranlıdırlar. Bazılarıda hiç Rewan bölgesine gitmemiştir.Muşa göç ettikten sonra orada kalmıştır.Bu bölgedeki Bekiranlıların yaşadıkları köyler ise ANZAR (Konukbekler) PAGÊ (Aşağıyongalı) HÊRGET (Nadaslık) DOM (Körpeağaç) BAĞXLİMELİK (Dağarası) KOMÛS (Bozbulut) DERSİM (Yelalan)

Karağıl :Bu bölgedeki Bekiranlılar hem merkezde hemde köylerinde yerleşiktirler.Bir bölümü 1550 yıllarında Diyarbekır ve Batman bölgesinden Ermenistan-Rewan (Erivan) bölgesinden gidip 1850 ile 1930 yılları arasında dönen Bekiranlıdırlar. Bazılarıda hiç Rewan bölgesine gitmemiştir.Muşa göç ettikten sonra orada kalmıştır.

 

BİTLİS : Çuxuri sülalesi olarak adlandırığımız Bekiranlıların kabilesi yaşamakta ve buradan Muş-Ağrı-Van ile Karaman illerine dağılmışlar.

Ahlat : Bekiranlılar ise yine aynı şekilde Batman bölgesinden göç etmişlerdir. Büyük olasılık verdiğimiz Çorapa ve Şewlîka kabilemizin ailesi olan sülale ve aileleri yaşamaktadır.

Adilcevaz :  Bölgesindeki Bekiranlılar ise Filistan ovası dediğimiz bölgesinde ve cevre köylerde yerleşiktirler. Erciş Bekiranlıları ile aynı sülalede olanları fazladır.

 

 

Silvan : Bu bölgede de sürekli Bekiranlar yerleşik olmuştur.Bekiranlıların içinde lakap olan Redikan ve kabile olan Elmana ile bazen Bekiranlıların kendilerini tanıttığı Zilana yer verilmiş.Hepsinin kendi aşiretlerinin Bekirî-Bekiran aşireti olduklarını bilmekteler.

Zilan : Sayafada bulabileceğiniz farklı araştırmalarda kendilerinin isimleri karşısına Bekiran aşiretine bağlı oldukları belirtilmiştir.Rewan bölgesine ve Serhadın bazı şehirlerinde kendilerine Zilanlıyız diyen Bekiranlılarda olmuştur.1550 Yıllarında Batman bölgesinden Rusya ve İran hakimyeti altında olan Ermenistan ve Gurcistan bölgesine giden ve 1800 yıllarından sonra 1900 yıllarının başına kadar dönen Bekiran Aşiretidirler.

Araştırmadaki Not: Rusyadan geliyor yer ediniyor.

Elmana : Bekiranlıların kabilesi olup yukardaki Muş haritasında da Elmalı olarak gösterilmiştir. Hala şuanda Sason Kulp ve Malabadi ücgeninde Budure Elmana diye bölge adı vardır. Diyarbekir Bismile bağlı Sinanê (Sinanlı) köyündede yerleşiktirler.Sayfamızın şehirler kısmında bu kabilemizin yerleşik olduğu tüm köyler bilgileri mevcuttur.

Araştırmadaki Not: Yaz aylarında Muş dağlarına çıkıyor.

Redkan : Bekiranlıların içinde sonradan (genel söylem) bir yiğitlikten veya başka bir konudan dolayı alınan lakaptır ve bu lakaptaki herkesin aşiretlerinin Bekirî-Bekiran olduklarını bilmektedirler.Bu Bekiranlılar ise 1550 yılları civarında Batman ve Diyarbekir bölgesinden Ermenistan-Rewan (Erivan) Gurcistan ve İran bölgesinde göç eden Bekiranlıların bazılarıdır. Manşet bölümünde bu lakap ile ilgili genel bilgilendirmeler ve belgeler mevcuttur.Belgeler için TIKLAYINIZ.

Araştırmadaki Not: Kars ve Siirt dağlarına dayanıyor.

 

 

LİCE : Bu üçgendeki Bekiranlıların bir bölümünün Bingöl ve Elazığ Bekiranlıları ile yakın akrabala olduklarını düşünmekteyiz.

Yaklaşık 1500 yıllarında bu bölgeye göç eden Bekiranlılar olduğunu bölgedeki akrabalardan öğrendik. Bu bölgeden akrabalar birliğimizin üyeleridirle ve irtibat halindeyiz.

 

KOZLUK : Bekiranlıların büyük bir bölümünün olduğu Silvan gibi merkezi konumunda bir bölgedir. Herema Bekira - Bekiran bölgesi olarak bilinmektedir. Daha önce bir çok araştırmada Bekiranlılarla ilgili bilgilere rast gelmiş olsakta.Bu kadar ayrıntılı bir araştırmaya ilk defa karşılaşmaktayız.Çünkü Bekiranlıların içinde kabile olanlara yer verilmiş.

GÊSA KABİLESİ : Daha öncesinde bir çok köyde yerleşik olan bu kabilemiz genel nedenlerden dolayı büyük bölümü göç edip dağılmaktadırlar.Büyük bir bölümünün Silvana çevresine yerleştiler.Bir bölümü Muşa ve bir bölümüde Urfa taraflarına göç ettikleri söylenmektedir.Şuanda bir kısmı ile irtibat halindeyiz.

SMAÎLKA KABİLESİ : Silvan köylerinde olduğu gibi ve Muş bölgelerine göç yaşayan bir kabilemizdir.Bekiran belde merkezi dahil Bekiran bölgesindeki köylerde yerleşiktirler.

MAHMUTKA KABİLESİ : Kozluk ve Sason bölgesinde köylerde yerleşiktirler.Silvan bölgesine ve Muş bölgesine göç yaşamıştır.

ÇELİKA KABİLESİ : Kozluk bölgesinde köylerde yerleşiktirler.Şırnak Uludere - Mardin ve Diyarbekir Merkez ile Silvan bölgelerine göç yaşamıştır.

ŞEWLÎKA KABİLESİ : Kozluk ve Sason bölgesinde köylerde yerleşiktirler.Muş bölgesine göç yaşamıştır.Bitlis ve Ağrı bölgesinde bulunduklarını düşünüyoruz.

ŞAHOKA KABİLESİ : Kozluk bölgesinde köylerde yerleşiktirler.1550 yıllarında diğer akrabalarla birlikte İran Xorosan - Ermenistan Rewan - Gurcistan Tiflis bölgelerine göç yaşadığını düşünüyoruz.

ÇORAPA KABİLESİ : Kozluk bölgesinde köylerde yerleşiktirler.Silvan ve Muş bölgelerine göç yaşamıştır.1550 yıllarında diğer akrabalarla birlikte İran Xorosan - Ermenistan Rewan - Gurcistan Tiflis bölgelerine göç yaşadığını düşünüyoruz.

TARKOKA KABİLESİ : Yanıkkaya köyü ve Hıskute köylerinde yerleşiktirler.1550 yıllarında diğer akrabalarla birlikte İran Xorosan - Ermenistan Rewan - Gurcistan Tiflis bölgelerine göç yaşadığını düşünüyoruz.

AMOKA KABİLESİ : Batman bölgesinden dağılmışlar.1550 yıllarında diğer akrabalarla birlikte İran Xorosan - Ermenistan Rewan - Gurcistan Tiflis bölgelerine göç yaşadığını düşünüyoruz.

 

 

SASON : Bu bölgedeki Bekiranlılar genelikle Kolanî, Şewlîka ve Zeynika kabilesidir.Kozluk bölgesindeki Bekiranlılar ile bir aradalar.Daha önce bir çok Bekiranlıların köyü Kulp ilçesine bağlıydı 1919 yılında Bekiran Aşireti toplanıp bazı köyleri için dilekçe verip Sasona bağlanmak için girişimde bulunmuştur.Köylerin yazıldığı dilekçenin örneği için TIKLAYINIZ.

Kolanî , Zeynika ve Şewlîka kabilelerininde 1550 yıllarında İran Xorasan - Ermenistan Rewan ve Gurcistan Tiflis bölgelerine göç ettiklerini düşünüyoruz. Rusya ve bu saydığımız bölgelerde bu kabilelerimizin isimlerine rastlanılmıştır ve başka araştırmalardaki haritalarda yer verilmiştir.

 

 

MARDİN : Sürgücü diye yazılan bir bölgenin adıdır. Genel olarak buna Sürgücü aşiretleri denilmektedir. Bu aşiretlerin arasında Batman bölgesinden göç eden Bekiranlılar yerleşiktir.Ayrıca Batman bölgesinden Van-Erciş ve Bitlis-Adilcewan bölgesindeki Bekiranlılarla yakın akraba olan Bekiranlılar yerleşiktir.Bingöl bölgesindeki Bekiranlılardan ailelerde Mardinde yerleşiktirler. Bu köyler ise şunlardır ZINNAR - BAFAWA - QEWŞAN (İşgören) CILÎN (Çınarönü) MISTEFAMILLIK (Aralık) Qubîk (KUBİK)

 

D  İ   K  K  A  T - RİCAMIZDIR

Yekîtiya Ciwanên Bekira - Bekiran Gençlik Birliğinden izinsiz  ve kaynak gösterilmeden

başka bir yerde gösterilemez yayınlanamaz.