DİYARBEKİR-BATMAN VE SERHAD BEKİRÎ AŞİRETİ BİR BELGEDE

ÖNEMLİ BİR BİLGİ

Belgede Bütün Bekirî-Bekiranlıları bir arada çünkü orada eksikte olsa belirtilen aile,sülale ve kabilelerin akrabalarının hepsi geri kalan bütün Bekirilerdir ispat ve belgeleri ile sayfamızdaki şehir şehir Bekiranlıların ve kabile ile sülalelerimizin bilgilerinde rastlayacaksınız.

 

Devlet Tarafından 1970 yıllarında Kurdistanda Yapılan ''Çok Gizli'' Mühürlü İstihbarat
Aşiretler Raporu - Bekirî-Bekiran Aşireti
Sayfa:252-253

Bu belgede belirtilen yerlerin ortalama nüfusu 5329 olarak verilmiş.Kırmanç dili ve Şafii Mezhebindenler.

İleri gelenleri Diyarbekir-Silvan ve Batman Bölgesinden Bekiran Aşireti Kanaat Önderlerinden İzzet Ağa Belirtilmiş.

İzzet Ağanın belirtmesindeki nedenlerden Diyarbekır-Batman bölgesindeki Bekiranlılar ve Serhad bölgesindeki ile Rewandan dönen Bekiranlıların sürekli irtibatları olmuştur.Gidip gelmeler ve aşiret ilişkileri her daim canlı olmuştur bundan dolayıdır ki Muş Bölgesindeki Bekiranlılarda onu kanaat lideri olarak dile getirmişlerdir.

Bu belgede de Bekiran Aşiretinin Diyarbekir-Batman bölgelerinden Rewana giden ve daha sonra Redki-Redkan lakabı alan Bekiranlıların ikamet ettiği köyler ve Kabile ile sülaleler de mevcuttur.Herhangi bir fark ve ayrı durum gözetilmemiştir ve belirtilmemiştir.

Köyler: 1-Aligedik 2-Bostankent 3-Artêt (serinova) 4-Keçidere 5-Karağıl 6-Şewranşeyh (adıvar)

Kabile ve Sülaleler: 1-Êlesoran(Şolika Sülalesi ve Dengbêj Resonon Ailesidir) 2-Banokî (Rewandan dönenlerin bir kısmıdır) 3-Deboyi 4-Bekiran 5-Çekeman (Kumkan Kabilesinin koludur ve Kars ile Ağrı Şehirlerinde de yerleşiktirler) 6-Dilhiran (Ağrı ve Karstada yerleşiktirler) 7-Reyanlılar (Rewanlılar Ermenistandan dönenler) 8-Saitler (Rewandaki Seitli köyünden dönenler olabilir)

Bu köylerde yaşayan ve kabile,sülaleler ile ailelerin aynı şekilde yakın akrabaları Kars,Ardahan,Erzurum,Ağrı,Iğdır,Bayburt şehirilerindede yerleşiktirler.Bunlar kabile ve sülaleler olarak Bitlis-Mardin-Van-Bingöl-Elazığ-Şırnak-Elazığ-Şanlıurfa-Malatya-Kırşehir-Siirtteki akrabalarla birdirler ve aynı Bekiran aşiretindirler.

Not:Kürt toplumunu lekeleyici karalayıcı notlardan geri kalınmamış.Bir çoğu aşiret hakkında bu sarfedilmiştir.

Yekîtiya Ciwanên Bekira
Bekiran Gençlik Birliği