Gulî Cewar Axa

Rewana giden Bekiranlılardan Gulî Cewar Axa

General Kürd Guli Cafer Ağa Kafkaslar

(Kurdish General Jafar Aga 1806-1878Caucasus)

Lo Mîro

Hayde bavo…
Axayo de siyar be
Mîrê min siyar be
Ji siyara siyarekî rindî karîbar be.
Di ser dilbijûyê Erebî hûr de xar be
Di wêrana Deveboynê de xar be
Şayol li milê teyî rastê ye, nêzîk e
Lêxe, di Sînega Êzdiya re
Di Çemçê re, di warê Huseyîn Axa de xar be
Li ber derê Gulî Cewar Axa
Axayê Torina Kose û Huseyîn Axayê Çok-Deve peya be
Fîncanek qawe vexwe
Bira can û bedena te belav be
Bira ji bona kekê min zewk û şîfa be…

Evdalê Zeynikê